Tetkikler Hakkında Detaylı Bilgi Almak İçin Üzerine Tıklayınız.
 • Karotis / Vertebral Renkli Ultrason

Bu tetkik de beyni besleyen her iki taraftaki atar damarlara bakılmakta, kan akımı hızı ,miktarı ve damar yapıları değerlendirilmektedir. Beyine giden kan akım miktarı ölçülmekte ve damar sertleşmesi, aterosklerotik plak oluşumları incelenmektedir. İnme ve felç durumlarında, paş dönmesinde ve kontrol amaçlı yapılabilmektedir. Damarların sağlık durumu hastanın asıl yaşını gösteren güvenilir bir ölçüttür. Bu renkli ultrasonda saptanan bazı kriterler, aterosklerotik kalp damar hastalıkları açısından risk düzeyini belirlemede yardımcı olmaktadır. Özel bir hazırlık gerektirmez.

 • Renal Renkli Ultrason

Böbreklerin yapısı, toplayıcı sistemleri detaylı olarak değerlendirilir. Taş, kitle yada genişleme varlığı araştırılır. Ardından böbreği besleyen artardamarlar böbrek içerisine kadar  incelenir. Özellikle sebebi bilinmeyen hipertansiyonda, genç hastalarda ve transplant böbrekte gerekli bir tetkiktir. Hazırlık için 6-8 saatlik açlık bağırsak gazlarını azaltmak için yeterlidir. Acil durumlarda hazırlıksızda yapılabilir.

 • Tiroid Renkli Ultrason

Tiroid bezinin detaylı bir şekilde boyutları, yapısı, konturları incelenir. Guatr, tiroid iltihabı araştırılır. Varsa nodüllerin detaylandırılması önemlidir. Renkli doppler ile kanlanmaları değerlendirilir. Ayrıca elastografi bulguları ile beraber ince iğne biyopsi gerekliliğine karar verilir. Özel bir hazırlık gerektirmez. İyi yapılmış bir inceleme en az 15 dakika sürmelidir. Gereksiz ileri tetkik ve ameliyatlardan korunmak için, kaliteli bir cihazla tecrübeli bir hekim tarafından yeterli süre ayrılarak yapılmalıdır.

 • Meme Renkli Ultrason

Meme dokuları her iki taraflı olarak değerlendirilir. Ayrıca her iki tarafta koltukaltı bölgeleri lenf nodları açısından taranır. Ardından saptanan kistler ve diğer lezyonların kan akımları renkli ultrasonda değerlendirilir. Ciddi bir özen ve tecrübe birikimi gerektiren tetkiktir. Erken meme kanseri tanısında mamografi ve meme mr ile beraber çok etkili bir yöntemdir. Ses dalgalarıyla çalıştığından hastaya hiçbir zararı yoktur. Özel bir hazırlık gerektirmez. Ancak özellikle adet dönemlerine göre meme yapısına dikkat etmek ve gerekirse uygun dönemde tekrar incelemek gerekebilir. Doğru bir sonuç için incelemenin yarım saate yakın sürmesi ve kaliteli bir cihaz kullanılması gerekir.

 • Skrotal Renkli Ultrason

Erkeklerde yumurtalıklar ve çevre yumuşak dokuların detaylı bir şekilde incelemesini sağlar. Ayrıca torsiyon (Yumurtalığın kendi çevresinde dönmesi) , varikosel (Toplardamar genişlemesi) ve iltihap düşünüldüğünde özellikle testis kanlanmalarına bakmak gerekir. Kanser ve hidrosel (Torbada su birikmesi) düşünüldüğünde de yararlı bir tetkiktir. Özel bir hazırlık gerektirmez. Hasta sırtüstü yatar. Herhangi bir acı yada ağrı hissetmez.

 • Pelvik Renkli Ultrason

Erkeklerde ve kadınlarda alt batın organlarının detaylı ultrasonografisinden sonra, saptanan yumurtalık kistleri, rahim kitleleri ,  yada tümöral kitlelerde renkli ultrason incelemeye geçilir. Bayanlarda transvajinal yolla yapılırsa idrar torbası boşaltılmalıdır. Eğer alt karından bakılır ise idrar torbasının dolu olması ön hazırlık için gereklidir.

 • Penil Renkli Ultrason

İktidarsızlık (Penisde setleşme problemi) olan durumlarda dolaşımsal problemleri dışlamak için erkeklerde uygulanan bir tetkiktir. Yapılan ilaç öncesi ve sonrası tekrarlayan incelemelerle yorum yapılır. Sakin bir ortam ve gerekirse görsel uyarı kullanılır. Özel bir hazırlık gerektirmez. Peyronie plaklarını araştırmada, penise darbe ve tramva dada inceleme yapılır.

 • Portal ve Hepatik Venöz Renkli Ultrason

Karaciğerdeki özel dolaşım sistemine yönelik bir görüntülemedir. Özellikle sirozlu hastalarda portal hipertansiyonda gerekebilir. Ayrıca bir hazırlık gerektirmez.

 • Transrektal Renkli Ultrason

Erkeklerde prostat ve nadiren bayanlarda yumurtalıklar ve rahime yönelik inceleme yapılır ve renkli doppler ile incelemeye devam edilir. İncelemeden hemen önce rektum boşaltılır. Başka bir hazırlık gerektirmez.

 • Arteriyel ve Venöz Renkli Ultrason

Klinisyenin vücudun herhangi bir yerinde atardamar yada toplardamara yönelik düşündüğü problemde inceleme yapılır. Dolaşım sisteminde ana yapılar değerlendirilir. Özel bir hazırlık gerektirmez.

 • Arteriovenöz Doppler Renkli Ultrason

Özellikle diyaliz hastalarında fistülün çalışma derecesi ve diyaliz şantında gelişebilecek problemler değerlendirilir. Özel bir hazırlık gerektirmez. Ancak tetkik yeterli süre ayrılarak ve detaylı bir raporlandırma ile yapılmalıdır.

 • Kitle Renkli Ultrason

Ultrasonografide detaylı bir şekilde değerlendirilen kitlelerin kanlanma şekline bakılır. Böylece öncelikli olarak iyi huylu yada kötü huylu düşünüldü şeklinde yorum yapılır. Özel bir hazırlık gerektirmez.

 • Transkranial / Transfontanel Renkli Ultrason

Bebeklerde fontanel denen boşluklar kapanmadan önce USG ile detaylı bir inceleme yapılır. Beyin ve beyincik yapıları arasında değerlendirilebilecek problemlerin kanlanmasına bakılır. Bu şekilde hastalığa yönelik yorum yapılır. Özel bir hazırlık gerektirmez.

 • Ekstremite Venöz ve Arteriyel Renkli Ultrason

Kollarda ve bacaklarda atardamarlarda yada toplardamarlarda tıkanıklık yada yetmezlik düşünüldüğünde, varis ve tromboz durumlarında uygulanabilir. Sabırlı ve uzun bir inceleme, ayrıca ciddi tecrübe gerektirir. Özel bir hazırlık istenmez. Sebebi bulunamayan bacak ağrılarında özellikle faydalı bir tetkiktir. Yürürken kısa mesafede zorlanma yada sebebi bulunamayan ayaklardaki karıncalanma durumlarında gereklidir.

 

 • Tiroid İİAB

Perkütan yolla yapılan ince iğne biopsi işlemlerini tanımlar. Özel bir hazırlık gerektirmez. İşlemden önce hastanın acı hissetmemesi için bölge uyuşturulur ve çok ince bir iğne kullanılır. Tecrübeli ellerde hastayı yıpratmayan ve çok etkili bir tanı yöntemidir. Hasta hemen normal hayatına dönebilir.

 • Meme İİAB

Perkütan yolla yapılan ince iğne biopsi işlemlerini tanımlar. Özel bir hazırlık gerektirmez. İşlemden önce hastanın acı hissetmemesi için bölge uyuşturulur ve çok ince bir iğne kullanılır. Tecrübeli ellerde hastayı yıpratmayan ve çok etkili bir tanı yöntemidir. Hasta hemen normal hayatına dönebilir.

 • Yumuşak doku İİAB

Perkütan yolla yapılan ince iğne biopsi işlemlerini tanımlar. Özel bir hazırlık gerektirmez. İşlemden önce hastanın acı hissetmemesi için bölge uyuşturulur ve çok ince bir iğne kullanılır. Tecrübeli ellerde hastayı yıpratmayan ve çok etkili bir tanı yöntemidir. Hasta hemen normal hayatına dönebilir.

 

PEDİATRİK

 • Tüm Batın Ultrasonografi

Çocuklarda üst ve alt karın ultrasonografisi büyük bir sabır ve dikkat gerektirir. Bu konuda yeterli tecrübeye sahip uzmanın geniş bir zamanda inceleme yaparak, detaylı bir raporlandırma yapması önemlidir. Böylece gereksiz ileri tetkiklerin önüne geçilir. 6-8 saatlik bir açlık ve idrar torbasının dolu olması faydalıdır. Ama acil durumlarda bunlara dikkat edilmez ve idrara sıkıştırmadan da inceleme yapılabilir. Karın ağrısı ve karında kitle durumlarında, böbrekler ve idrar yollarının değerlendirilmesinde başvurulur.

 • Üriner Ultrasonografi

Çocuklarda tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonlarında özellikle değerlidir. Her iki böbrek, idrar torbası ve toplayıcı sistemler detaylı bir şekilde değerlendirilir ve raporlandırılır. Ancak itina ile yavaş yapılması gereken bir tetkiktir. İdrara sıkışık bir şekilde dolu mesane ile değerlendirilir ve ardından boşaltıldıktan sonra geriye kalan idrar miktarına bakılır. İdrar yollarının değerlendirilmesinde en sık başvurulan ve en güvenilir tanı yöntemidir.

 • Renal Ultrasonografi

Çocuklarda her iki böbreğin ve toplayıcı sistemlerinin detaylı bir şekilde ve özenle incelenmesi gerekir. İdrar kanallarını detaylı bir raporlandırması yapılır. Ön hazırlık gerektirmez.

 • Kalça Ultrasonografisi

Doğumdan itibaren ortalama 6. Aya dek inceleme yapılabilir. Amaç doğumsal kalça çıkığını erken yakalamak ve erken tedavi ile sekelsiz düzeltmektedir. Olası sakatlıktan korumak için tecrübeli ellerde özenle yapılması şart olan bir tetkiktir. Cihaz kalitesi ve bebeğe ayrılan süre önemlidir. Bebek acı ve ağrı hissetmez. Özel bir hazırlık gerektirmez. Ancak bebeğin tok olması ve altının temiz olması gereksiz bir huzursuzluğu engeller. Çocukluk döneminde topallama durumlarında yine kalça eklemindeki sıvı birikiminin değerlendirilmesi için diğer yaş gruplarınada uygulanabilir.

 • Transkranial / Transfontanel Ultrasonografi

Bebeklerde bıngıldak denen boşluklardan kafa içi yapılar incelenir. Hidrosefali dediğimiz beyinde su birikmesi yada kanama durumlarında yararlıdır. Ses dalgalarıyla çalıştığından bebeğinize hiçbir zararı yoktur. Kafa travmalarında da yararlı bir tetkiktir. Ön hazırlık gerektirmez.

 • Testis Ultrasonografisi

Erkek bebeklerde yumurtalıkların yerine İnip inmediği, kasık bölgesi fıtıkları yada torsiyon-enfeksiyon gibi acil durumlar değerlendirilir. Hidrosel denen su birikmelerinde ve tümöral-kanseröz oluşumlarda yararlıdır.  Ön hazırlık gerektirmez.


ERİŞKİN

 • Üst Batın Ultrasonografisi

Üst karın organları (Karaciğer, safra kesesi ve safra yolları, pankreas, dalak ve her iki böbrek) detaylı olarak değerlendirilir. Özenli ve uzun süreli bir görüntüleme ile detaylı raporlandırma önemlidir. 6-8 saatlik bir açlık gerektirir. Ancak acil durumlarda açlık aranmaz. Özel bir hazırlık gerektirmez.

 • Hepatobiliyer Ultrasonografisi

Karaciğer hastalıklarında, kist, tümör, kitle durumlarında, karaciğer büyümesi ve yağlanmasında yapılır. Ayrıca siroz, safra kesesi taşı, polip ve kanser durumlarında yararlıdır. Safra yollarındaki genişleme değerlendirilir. Karaciğer hemanjiomları, kılcal damar genişlemeleri ultrasonografik olarak takip edilir. 6-8 saatlik açlık gereklidir. Ancak acil durumlarda hemen yapılabilir. Safra kesesi değerlendirilmesinde en güvenilir tanı yöntemi özenli ve detaylı bir ultrasondur.

 • Tiroid Ultrasonografisi

Tiroid bezinin yapısı, boyutları, tiroid iltihabı ve nodül varlığı değerlendirilir. Bu arada komşu lenf bezleride yorumlanmalıdır. Gereksiz ileri tetkikler ve biopsi işlemlerinin önlenmesi için, yeterli sürede titiz bir inceleme, biopsilere ve gereksiz ameliyatlara yol açabilir. Tetkik için ön hazırlık gerekmez.

 • Boyun / Parotis – Submandibular Bez Ultrasonografisi

Aslında boyun ultrasonografisi tiroid, parotis ve submandibular bezlerin tamamını kapsar. Ayrıca boyundaki lenf bezleri ve ana damarlarda incelenir. Boyun ultrasonografisi ile değerlendirilen lenf bezlerinin özelliklerine göre, renkli ultrason bulgularıda eklenerek iyi yada kötü huylu olma olasılığı değerlendirilir. Detaylı bir raporlandırma ve en az 15 dakika sürecek titiz bir inceleme gereksiz ileri tetkiklerden hastayı korur. Tetkik için ön hazırlık gerekmez.

 • Meme Ultrasonografisi

Meme ultrasonografisi bu konuda deneyimli bir radyolog tarafından en az yarım saat sürmesi gereken detaylı bir incelemedir. Her iki meme ve koltukaltı bölgesi titiz bir şekilde incelenir, bulgular detaylı bir şekilde raporlandırılır. Bu noktada incelemeyi yapan doktorun tecrübesi ve bilgisi, ayrıca kullanılan cihazın kalitesi hastayı gereksiz ileri tetkiklerden ve cerrahi müdahalelerden korumak çok önemlidir. Bu noktada meme ağrısı sebepleri, kistler ve iyi yada kötü huylu kitleler araştırılır. Ön hazırlık gerektirmez. Ancak hekimin tercihine göre adet dönemlerine bağlı hormonal etkiler açısından belli bazı günlerde inceleme yapılabilir.

 • Yumuşak Doku Ultrasonografisi

Ağrı yada ele gelen şişliklerde muayene eden klinisyenin uygun gördüğü bölgeler incelenebilir. Yeterli sürede titiz bir inceleme ve detaylı bir raporlandırma gereklidir. Tecrübe ve kaliteli bir cihazla yapılan iyi bir yumuşak doku ultrasonografisi hastayı gereksiz ileri tetkiklerden korur. Ön hazırlık gerektirmez.

 • Pelvik (Transvajinal-Transabdominal) Ultrasonografi

Alt karın organları değerlendirilir. Özellikle bayanlarda yumurtalık ve rahim problemi saptayan kadın doğum uzmanları, konuyu radyoloji raporu ile belgelendirir ve netleştirirler. Transvajinal yolla idrar torbası boş olmalıdır. Transabdominal yolla incelemede ise tam tersi olarak idrar torbasının tamamen dolu olması istenir. Başka bir hazırlık gerektirmez.

 • Skrotal Ultrasonografisi

Erkeklerde yumurtalıklar ve çevre yumuşak dokular değerlendirilir. Yumurtalıkların yerleşimi, boyutu, iç yapısı detaylı bir şekilde raporlandırılır. Kasık fıtığı bakılır. Hidrosel denen su birikimlerinde değerlidir. Yeterli sürede titiz bir inceleme yapılmalı ve detaylı bir şekilde raporlandırılmalıdır. Ön hazırlık gerektirmez.

 • Toraks Ultrasonografisi

Akciğerlerde sıvı birikimi ve bebeklerde zatüre tanısında yeri vardır. Klinisyenin uygun görmesi halinde, hasta titiz bir şekilde yeterli sürede incelenir. Ardından da detaylı bir şekilde raporlandırılır. Ön hazırlık gerektirmez.

 • Endoanal – Transrektal Ultrasonografi

Özellikle prostat dokusunun detaylı değerlendirilmesinde, perianal bölgedeki abselerde değerlidir. Hasta incelemeden hemen önce büyük abdestini boşaltır. Ön hazırlık gerektirmez.

 • Orbita Ultrasonografisi

Göze yönelik detaylı bir ultrasonografik inceleme yapılır. Özellikle göz hastalıkları uzamanın düşündüğü probleme yönelik yeterli sürede titiz bir inceleme yapılır. Ardından detaylı bir şekilde raporlandırılır. Ayrıca bir ön hazırlık gerektirmez.

 

 • Erken Dönem Obstetrik Ultrasonografi ve Renkli Ultrasonografi (11. Haftaya dek)

Gebelikte 11. Haftaya dek yapılan ultrasonografi ve fetüsün kalp atışlarını belirlemek için yapılan renkli ultrasondur. Fetüsün cinsiyeti henüz söylenemez. Gebelik iç yada dış gebelik olduğuna, gelişimine ve sağlık durumuna bakılır. Ayrıca fetüs sayısı, amnion sıvısı incelenir. Transvajinal yolla fetüs kalp atışları 5. hafta civarında görüntülenir. Karın yoluyla ise 6. hafta sonu 7. Hafta başında fetüs kalp sesleri saptanabilir.  Bu noktada cihaz kalitesi ve kullanıcının tecrübeside çok önemlidir. 8. haftada hareketler görülebilir. Gebelikte yapılan vajinal ultrasonografi anneye yada fetüse zarar vermez. Ultrasonografi gebelikte düşük nedeni olamaz. Transvajinal incelemede idrar torbası boş olmalıdır.

 • 11-14. Haftalar Arasında Gebelik Ultrasonografisi ve Renkli Ultrason

İkili test için gebeliğin haftası kesin olarak doğru bir şekilde belirlenmelidir. Ayrıca ense kalınlığı (NT) ve burun kemiği değerlendirilir. Buradaki ikili test ile Down sendromu ve diğer kromozomal hastalık olasılıkları belirlenir. Özellikle kilolu hastalarda mutlaka tecrübe ve cihaz kalitesi ile doğru ölçümler yapılmalıdır. 11 hafta 0 gün ile 13 hafta 6 gün arasında yapılmalıdır.

 • Anomali için Ayrıntılı Obstetrik Ultrasonografi

Detaylı ultrasonografi yada 4 boyutlu renkli ultrason da denmektedir. Bu inceleme en az 30-40 dakika sürmelidir. Amaç bebeğin uzuvlarını, vücut yapılarını, iç organlarını, sinir sistemini, kemikleri ve omurgasını, yüzünü net bir şekilde incelemektir. Ayrıca kalp, mide bağırsaklar, böbrekler ve beyin değerlendirilir. Bu arada 4 boyutlu görüntülerde bebek ailesiyle tanıştırılır. Ancak burada asıl amaç renkli fotoğraflar almak değil, bebeği ayrıntılı ve doğru bir şekilde inceleyerek gelişimin normal olduğundan emin olmaktır. İnceleme 19-24 haftalar arasında yapılır. Burada asıl takibi yapan kadın doğum uzmanıyla bir ekip çalışması içerisinde, bu konuda tecrübeli bir radyolog, kaliteli bir cihaz ile bebeğin iç ve dış yapılarını inceler. Gebelik boyunca anomali ultrasonografisi bir kez yapılır. Ayrıntılı ultrasonografi sonuçları yapılan tarama testleri ile beraber değerlendirilir. Böylece daha kesin bir risk belirlenmesi yapılır.
Detaylı anomali ultrasonografisi normal olan bir bebeğe ‘’kesin sağlıklı bir doğum olacak ‘’ denemez. Gebelik takibi ilk gününden son anına dek bir bütündür. Dikkatli bir izlem gerektirir. Anomali ultrasonografisinde ise alınacak görüntünün netliği bebeğin pozisyonu, annenin kilosu, amnion sıvı miktarı ve cihaz kalitesine bağlı değişmektedir. İncelemeden 15 dakika önce annenin severek yiyeceği tatlı yada tuzlu gıdalar, bebeğin daha hareketli olmasını sağlar. Buda incelemeyi kolaylaştırır.

 • Obstetrik Renkli Doppler Ultrasonografi

Burada amaç kordondan,  bebeğin kafa içinden ve annenin her iki rahim atardamarlarından örnekleme yaparak, bebeğin iyilik halini değerlendirmektedir. Özellikle 27-28 haftalarda ve gebeliğin son dönemlerinde değerlidir. Fetüste oluşabilecek distress (hipoksi) riski değerlendirilir. Doktorun bu konudaki tecrübesi ve cihaz kalitesi önemlidir. Akım hız ve paternlerinin doğru bir şekilde yorumlanması gerekir. Özel bir hazırlık gerektirmez. Buradaki renkli ultrason, anomali ultrasonundaki ayrıntılı ve detaylı incelemeden farklıdır. Kadın doğum uzamanı gerek duyduğunda radyoloji uzamanı bu incelemeyi yapabilir.

 

buraya tab4 bilgileri yazıcalacak