ULTRASON VE RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ TANI MERKEZİ

 

Radyoloji belkide modern tıpda teknolojinin en fazla kullanıldığı alanların başında gelmektedir. Günümüzde tanı ve tedavide görüntüleme yöntemlerinin önemi, gelişen teknolojiye paralel olarak giderek artmaktadır.

Ülkemizde ise son yıllarda gerek devlet hastaneleri, gerekse bazı özel hastane ve görüntüleme merkezlerinde hasta yoğunluğu, gereken özende ve sürede hasta muayenesini oldukça zorlaştırmıştır. Bu noktada radyoloji uzmanının eğitim ve deneyimi görüntülemede doğru ve güvenilir tanıyı sağlamaktadır. Deontolojik kurallardan ödün vermeden, yapılacak net bir raporlandırma, hastaların gereksiz tedavi ve ileri tetkike maruz kalmalarını önleyecektir. Tabi ki kullanılan tibbi ekipmanın kalitesi , hastaya ayrılan zaman ve klinisyenle oluşturulan ekip çalışması, tanı ve tedavinin güvenilirliği açısından son derece belirleyicidir.  Doğru tanı, doğru tedaviyi getirir.

Merkezimiz tibbi etik kurallara bağlılığın değişmez bir şart olduğunun bilincinde olarak, son teknolojik cihaz parkı ile hizmete girmiştir. Unutmayın ki, tibbi görüntülemede farkı yaratan uygulayıcının tecrübesi, cihaz kalitesi ve klinisyenle yaptığı ekip çalışmasıdır. Hastanın sağlık ve güvenliğini ön planda tutmak ilk ve en önemli tibbi kuraldır.